آموزش

شرکت نوین شیمیار به عنوان آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با دارا بودن 15 سال سابقه فعالیت در امر آنالیز مواد شیمیایی و آموزش تکنیکهای آنالیز با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاهها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه مند به یادگیری دانش کار با دستگاههای آزمایشگاهی، کارگاههای آموزشی به  برگزار می کند.