مواد رفرانس آزمایشگاهی (CRM)

یکی از روشهای معتبر سنجش صحت در آزمایشگاههای آنالیز و سنجش مواد، استفاده از مواد، استفاده از مواد رفرانس یا (Certified Reference Material) می باشد. این مواد عبارتند از نمونه های حقیقی و شبه حقیقی و یا سنتزی که توسط یک مرجع معتبر با دقت بالا آنالیز گشته و می توانند جهت تعیین صحت آزمایش و بررسی احتمال بروز خطا در آزمایش جهت شناسایی و آنالیز کیفی مواد کاربرد گسترده ای دارند. HPL و GC از طــرف دیـــگر این مـــواد در دستــگاه های جهت شناسایی و آنالیز کیفی مواد کاربرد گسترده ای دارند. شرکت نوین شیمیار تامین کننده CRM های معدنی، آلی، سموم دفع آفات، مواد غذایی، نمونه های حقیقی از مراجع معتبرنظیر NIST آمریکایی، Dr. Ehrenstorfer آلمان، Geostat استرالیایی و... می باشد و در این زمینه بسیاری از آزمایشگاههای همکار استاندارد، بهداشت، مواد غذایی، محیط زیست و کشاورزی را یاری رسانده است.

  • محصولات قابل ارائه عبارتند از:

CRM های معدنی شامل نمونه کانی های طلا، آهن، منگنز، کروم، مس، سرب، روی، سلیس، لانتانیدها و فلزات کمیاب.انواع XRF خاک و رسوب، نمونه سیمان،... با آنالیزهای متفاوت جهت آنالیز شیمی تر و XRF

غذایی و حقیقی:

برنج، برگ درخت، ،آرد و ...

سموم دفع آفات:

کلیه سموم شناخته شده و معتبر دفع آفات کشاورزی شامل کلره،فسفر و ...

آلی:

ترکیبات حلقوی، پلی آروماتیک هالیدها (PAHS)، استانداردهای کالیبراسیون GC

دارویی:

استاندارد داروها و مواد موثر دارویی در گرید USP، BP، JP، EP

  • برخی از مشتریان:

سازمان تحقیقات آفات نباتی، شرکت کیمیا شنگرف پارس، IGI شرکت اهورا بهین آزما، شرکت کومه معدن، شرکت آزمایشگاه کومه معدن، شرکت توسعه سپید قدر، شرکت کیمیا سنجش خلیج فارس، مجتمع طلای موته، طرح طلای زرشوران و...