فلزات گرانبها و ترکیبات شیمیایی انها

شرکت نوین شیمیار طی سالیان گذشته اقدام به واردات و تامین فلزات گرانبها و ترکیبات آنها برای مشتریان خود نموده است که اهم فعالیت های انجام شده در لیست شماره 4 گردآوری شده اند. لازم به ذکر است این شرکت توان تامین کلیۀ سفارشات این بخش را دارا می باشد که مهمترین ترکیبات وارد شده عبارتند از:

1- پودر نقره 99/9% میکرونیزه و نانوذره

2- نیترات نقره 99/9% کریستال

3- سولفات نقره 99/5% پودری- کریستال

4- روتنیم پودری 99/9% مش 300

5- روتنیم تری کلراید 99% پودری

6- ایریدیم پودری 99/9% مش 400

7- ایریدیم تری کلراید

8- پلاتین پودری 99/9%

9- هگزاکلروپلاتینیک اسید 99%

10- پالادیم پودری 99/9%

11- پالادیم کلراید پودری

12- رودیم 99/9% پودری

13- رودیم سولفات محلول