شیمی سبز

شیمی سبز، که شیمی پایدار نیز نامیده می‌شود، فلسفه تحقیقاتی شیمی و مهندسی شیمی است که هدف آن طراحی محصولات و فرایندهایی می‌باشد که با محیط زیست سازگار بوده و خطرات ناشی از مواد شیمیایی را به حداقل برساند. شیمی سبز به دنبال کاهش و جلوگیری از آلودگی در محیط زیست می‌باشد

اصول شیمی سبز :

تلاشها و دستاورد های شیمی سبز:

شیمی دانان سبز در جستجوی آن هستند که روش های شیمیایی سالم تری را بجای روندهای کنونی قرار دهند یا با تعویض مواد اولیه ی سالم تر یا انجام دادن واکنش ها در شرایط ایمن تر ، فراورده های سالم تری را به جامعه ارائه دهند . بعضی از آنها در تلاش هستند شیمی را به زیست شیمی نزدیک کنند بخاط اینکه واکنش های زیست شیمیایی طی میلیونها سال رخ داده اند و چه برای بشر و چه برای محیط زیست چالش های نگران کننده ی ایجاد نموده اند . اکثر این واکنش ها در شرایط طبیعی اتفاق می افتند و به دما و فشار بالا نیاز ندارند . فراورده های آنها نیز به آسانی به چرخه ی مواد باز می گردند و فراورده های جانبی آنها برای جانداران مفید می باشد الگو برداری از این واکنش ها می تواند چالش های بهداشتی و زیست محیطی کنونی را کم کند