مواد شیمیایی دارویی

باتوجه به تجربه کاری نزدیک به دو دهه شرکت نوین شیمیار در کشورهای چین، هند و توسعه بسیار خوب صنعت API در این کشورها این شرکت امکان تامین انواع مواد اولیه دارویی را با استانداردهای EP, BP, USP ودرخواستی مشتریان را دارا بوده و بصورت تحویل ریالی و پروفرمایی( ارزی) درحال فعالیت در این زمینه می باشد.
لازم به ذکر است منابع معتبرخوب و ارزشمندی در لیست تامین کنندگان خارجی این شرکت برای تامین نیاز مشتریان موجود می باشد

مواد اولیه دارویی مطابق استانداردهای تولید شده از خلوص بالایی برخوردار می باشند و از لحاظ ناخالصی ها دارای رنج مشخص و محدودیتهایی هستند که برای شرکت های دارو سازی تولید کننده محصولات دارویی غلظت آنها بسیار مهم می باشد به این دلیل که اثرات مخرب و زیان آوری در واکنشها و فرایندهای تولید محصول آنها نداشته باشد لذا مواد اولیه دارویی با آنالیز و تاریخ تولید و انقضای مشخص خرید و فروش می گردند.
نکات مهم در خرید مواد اولیه دارویی بغیر از آنالیز شیمیایی، تطابق نمونه با آنالیز ارائه شده می باشد که نکته بسیار مهمی در تامین آنها می باشد از این رو شرکت نوین شیمیار آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه دارویی با آنالیز مشخص و نمونه مناسب برای انجام فرایند کنترل کیفی به مشتریان خود اعلام میدارد.