برنامه زنده با حضور محمود رضا گوشه با عنوان کارآفرینان، فرماندهان جنگ اقتصادی

شرکت نوین شیمیار سال جهش تولید را با راه اندازی کارخانه تولید انواع محلول ژلهای ضد عفونی شروع کرده و به دنبال ایجاد بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه داروهای ضد سرطان هورمون ها مکمل های غذایی و ورزشی می باشد.