دستگاه آنالیز شیمیایی

دستگاه آنالیز شیمیایی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی آنالیزشیمیایی و سنجش های کمی و کیفی مواد شیمیایی بیش از بیش متکی به دستگاه ه آنالیز شیمیایی می باشد دستگاه های آنالیز شیمیایی که در دو دسته طیف سنج ها و کروماتوگراف ها تقسیم می گردند بر پایه اصول شیمیایی، الکترونیک، کامپیوتر و اپتیک ساخته […]

نمونه محصولات موادشیمیایی

کوپر فاين پاودر COPPER FINE POWDER AR COAs MSDS C.I.No.23860 It is used for estimation of blood volume Article No. 02949 Grade Extra Pure Purity 99% CAS No. 7440-50-8 Molecular Formula CU Molecular Weight 63.55 H.S. Code 1702.1110 Shelf Life 60 Months کوپر فاين پاودر Physical Properties Physical state at 20 °C Solid Odour Odorless […]