دستگاه آنالیز شیمیایی

دستگاه آنالیز شیمیایی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی آنالیزشیمیایی و سنجش های کمی و کیفی مواد شیمیایی بیش از بیش متکی به دستگاه ه آنالیز شیمیایی می باشد دستگاه های آنالیز شیمیایی که در دو دسته طیف سنج ها و کروماتوگراف ها تقسیم می گردند بر پایه اصول شیمیایی، الکترونیک، کامپیوتر و اپتیک ساخته […]

نمونه محصولات موادشیمیایی

تري فنيل فسفين TRIPHENYL PHOSPHINE Extra Pure COAs MSDS Phosphorustriphenyl Article No. 06377 Grade Extra Pure Purity 98% CAS No. 603-35-0 Molecular Formula C18H15P Molecular Weight 262.29 H.S. Code 2931.9090 Shelf Life 60 Months Colour 4.64 Colour 4.64 Colour 4.64 Colour 4.64 Colour 4.64 Colour   تري فنيل فسفين Physical Properties Physical state at 20 […]