استارچ ميز

STARCH MAIZE (CORN) Extra Pure

Article No.06117GradeExtra Pure
Purity95%CAS No.
9005-25-8
Molecular Formula
(C6H10O5)n
Molecular Weight
(162.14)n
H.S. Code
1108.1200
Shelf Life60 Months
    

استارچ ميز

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
Density [g/cm3]
1.5Solubility in water [% weight]Insoluble in water
    

Packings

5000g

500g

Specifications

AppearanceWhite to slightly yellowish, very fine powder
pH4.0 – 7.0
Sulphated ashMax 0.6%
Loss on drying (at 130°C for 90 min)Max 15.0%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .