استون

ACETONE AR

Propanone; Dimethyl Ketone

Article No.00012GradeAR
Purity99.5%CAS No.67-64-1
Molecular Formula(CH3)2COMolecular Weight58.08
H.S. Code2914.1100Shelf Life60 Months

اَسِتون (نام‌گذاری ایوپاک "پروپانون") ساده‌ترین کتون با فرمول مولکولی CH3)2CO) و یکی از لکه‌برها است. این ماده توسط حییم وایزمن کشف شده‌است. این ماده فرار، بی‌رنگ و به شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به عنوان حلال دارد. یکی از ساده‌ترین روش‌های ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidColourClear Colorless
OdourFragrant, mint-likeOdour threshold62 ppm
Melting point/ Freezing point [°C]-95.35°CCritical temperature [°C]235°C
Auto-ignition temperature [°C]465°CFlammability (solid, gas)Extremely flammable
Flash point [°C]-20°CBoiling point [°C]56.2°C
Vapour pressure [20°C]24 kPaVapour density2
Density [g/cm3]0.79Solubility in water [% weight]Complete

Packings

2500ml

1000ml

500ml

25liters

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS07
Signal Word: Danger
UN No.: 1090
IMCO Class No.: 3
Packing Group: II
Hazardous Statement: H225-H319-H336
Precaution Statement: P210-P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceClear colourless liquid with characteristics odour
Identity (IR)Confirms to structure
Colour scaleMax. 10 APHA
SolubilityMiscible with water
Identification as per USPTo comply the test
Assay (GC area %)Min. 99.5%
Refractive index (20°C; 589 nm)1.3580 – 1.3600
Density (d20°C/4°C)0.789 – 0.791 g
Density (d25°C/25°C)Max 0.789
Acidity (as CH3COOH)Max. 0.0003 meq/g
AlkalinityMax. 0.0006 meq/g
Residue on evaporationMax. 0.0005%
Aldehyde (as HCHO)Max. 0.002%
Methanol (CH3OH)Max. 0.05%
2-PropanolMax. 0.05%
Water (H2O)Max. 0.5%
Substance reducing KMnO4 (as O)Max. 0.0002% (passes ACS, USP test)

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .