باریم پراکساید

BARIUM PEROXIDE Extra Pure

Oxidising agent in organic synthesis Barium Dioxide

Article No.01720GradeExtra Pure
Purity86%CAS No.1304-29-6
Molecular FormulaBaO2Molecular Weight169.34
H.S. Code2816.4000Shelf Life60 Months

باریم پراکسید (به انگلیسی: Barium peroxide) با فرمول شیمیایی BaO۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۴۷۷۳ است. که جرم مولی آن ۱۶۹٫۳۳ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید و خاکستری است.

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]450°CSolubility in water [% weight]Insoluble in water
ColourOff white powderBoiling point [°C]800°C
Density [g/cm3]4.96Flash point [°C]21 °C

Packings

50kg

25kg

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS03, GHS07
Signal Word: Danger
UN No.: 1449
IMCO Class No.: 5.1,6.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H272-H302-H332
Precaution Statement: P220

Specifications

AppearanceOff white powder
AssayMin 86%
Substance not precipitated by dilute sulphuric acid (as SO4)Max 2.0%
Chloride (Cl)Max 0.5%
Heavy metal (as Pb)Max 0.01%
Iron (Fe)Max 0.03%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .