بوراکس کارمين

BORAX CARMINE GRENACHER For Microscopy

For microscopical staining

Article No.02210Grade
For Microscopy
H.S. Code
3203.0090
Shelf Life60 Months

لاکتوز مونوهيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
ColourRed powder  

Packings

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Risk Statement: 10

Specifications

Appearance Red powder
Absorption maxima in DMSO  565 – 570 nm

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .