بيس فنل

BISPHENOL A For Synthesis

For synthesis of tertiaryamines and guanidine with stearic hinderance.

Article No.02183Grade
For Synthesis
Purity
98%
CAS No.80-05-7
Molecular Formula
C15H16O2
Molecular Weight
228.29
H.S. Code
2907.1190
Shelf Life60 Months

بيس فنل

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourPhenol like
Melting point/ Freezing point [°C]
158 – 159 °C
Solubility in water [% weight]
Insoluble in water
Colour
White powder
Density [g/cm3]1.195
pH value2.2 – 2.6Partition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C3.32
Boiling point [°C]
220 °C
  

Packings

50kg

25kg

1000g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05, GHS07, GHS08
Signal Word: Danger
Hazardous Statement: H317-H318-H361
Precaution Statement: P280-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceWhite granules/powder
Assay Min 98%
Melting range 154 – 156 deg C

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .