هايامين

HYAMINE 1622 For tensile test

Benzethonium Chloride

Article No.04074Grade
For tensile test
Purity
99%
CAS No.
121-54-0
Molecular Formula
C27H42ClNO2
Molecular Weight
448.18
H.S. Code
2923.9000
Shelf Life60 Months

هايامين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]
160 – 166 °C
Solubility in water [% weight]
44.8 g/l at 20 °C
Colour
White powder
Partition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C1.08
pH value
5.5 – 7.5
Vapour pressure [20°C]
< 0.001 hPa @ 2°C
    

Packings

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05, GHS06, GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 2923
IMCO Class No.: 8, 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H301-H314-H410
Precaution Statement: P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310-P501

Specifications

AppearanceWhite powder
Assay Min 99.0%
Identity (IR) Conforms to structure
Melting point (after drying at 105°C for 4 Hr.) 158 – 163°C
Loss on drying (at 105°C; 6 hrs) Max 5.0%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .