هيپوريک اسيد سديم سالت

HIPPURIC ACID SODIUM SALT

Benzoylaminoacetic acid sodium salt; Sodium hippurate; N-Benzoylglycine sodium salt

Article No.04062Grade
Extra Pure
Purity
99%
CAS No.
532-94-5
Molecular Formula
C9H8NNaO3
Molecular Weight
201.16
H.S. Code
2924.2990
Shelf Life60 Months

هيپوريک اسيد سديم سالت

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
    

Packings

100kg

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

Appearance Off-white powder
Assay (on anhydrous basis)  Min 99%
Water (by KF)  ~3.0%
Identity (IR)  Passes test

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .