هیدروکلریک اسید

HYDROCHLORIC ACID AR

Muriatic Acid; Hydrogen Chloride

فروش مواد شیمیایی
Article No.0170JGradeAR
Purity32%CAS No.7647-01-0
Molecular FormulaHClMolecular Weight36.46
H.S. Code3822.0090Shelf Life60 Months

هیدروکلریک اسید یک محلول شفاف، بی‌رنگ و با بوی بسیار تند از هیدروژن کلرید (HCl) در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی با استفاده‌های صنعتی زیاد است. هیدروکلریک اسید به‌طور طبیعی در اسید معده یافت می‌شود. پی‌اچ (pH) این اسید بین ۰ تا ۲ می‌باشد.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidOdourPungent
Melting point/ Freezing point [°C]-50Solubility in water [% weight]Soluble
ColourClear colorlesspH value<1.0
Density [g/cm3]1.16 at 20°C  

Packings

2500ml

500ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05, GHS07
Signal Word: Danger
UN No.: 1789
IMCO Class No.: 8
Packing Group: II
Hazardous Statement: H314-H335
Precaution Statement: P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

Specifications

Appearance A clear colorless liquid
Assay (alkalimetric) Min 32.0%
Non volatile matter Max 0.001%
Free chlorine (CI) Max 0.0002%
Sulphate (SO4) Max 0.0005%
Sulphite (as SO3) Max 0.0001%
Ammonia (NH4) Max 0.0003%
Al (Aluminium) Max 0.00005%
Arsenic (As) Max 0.00002%
Copper (Cu) Max 0.00001%
Iron (Fe) Max 0.00004%
Lead (Pb) Max 0.00005%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .