مواد شیمیایی صنعتی:

مواد شیمیایی صنعتی در صنایع شیمیایی زمره پرمصرف ترین گرید مواد اولیه تولیدی واحد های تولید کننده مواد شیمیایی می باشد که در تولیدات همه صنایع از قبیل شیمیایی، معدنی، فلزی و غیر فلزی، پترو شیمی، نفت و گاز و کشاورزی بکار می رود.
این گرید از حیطه وسعت بیشترین حجم تولیدات صنعتی در حوضه مواد اولیه را دارا می باشد.
شرکت نوین شیمیار با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت خود تا کنون قرار دادهای بسیاری را در حوضه تامین مواد شیمیای صنعتی با موفقیت به پایان رسانده و دارای بانک اطلاعاتی قوی در حوزه مواد شیمیایی صنعتی می باشدکه توانایی تامین و واردات نیاز مشتریان خود را در صنایع مختلف از تولید کنندگان معتبر اروپایی و آسیایی دارا می باشد.

گریدهای مواد شیمیایی صنعتی:

مواد اولیه ای که در صنایع مختلف تولید می شوند بسته به خلوص آنها و کاربردی که دارند دارای تنوع زیادی می باشند بطور مثال مواد اولیه شیمیایی صنایع بهداشتی و شوینده، گرید آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه صنایع خوراکی و غذایی به نام گرید غذایی و مواد اولیه صنعتی به نام گرید صنعتی نامیده می شوند.

سایرگریدهای مواد شیمیایی صنعتی عبارتند از:

مواد شیمیایی صنعتی وارداتی شرکت نوین شیمیار:

در طی سالیان فعالیت این شرکت موارد بسیار زیادی از مواد شیمیایی صنعتی برای صنایع مختلف از تولید کنندگان معتبر اروپایی و آسیایی توسط این شرکت وارد گردیده است که در اینجا بصورت مختصر مهمترین آنها اشاره خواهد شد

مواد شیمیایی صنعتی