صادرات محصولات و مواد معدنی

شرکت نوین شیمیار با دارا بودن دفاتر تجاری در کشورهای هند، چین، ترکیه، و روسیه حضور در نمایشگاه های معتبر بین المللی با شرکت های بین المللی در حال مراودات تجاری بوده و توانایی صادرات محصولات شیمیایی و مواد معدنی تولید کننده گان ایرانی را دارد
از این رو با فشردن دست تمامی صنعت گران این مرز و بوم توانایی خود را در بازاریابی و صادرات محصولات شیمیایی و مواد معدنی تولید داخل کشور اعلام می نماید.

شرکت نوین شیمیار با داشتن ارتباط گسترده با معدن داران و صنایع معدنی کشور قرار داد های صادراتی خوبی در خصوص صادرات مواد معدنی مانند فلورین 75% و 80% با شرکت های خارجی را داشته و در حال کار می باشد به نحوی که در کلیه مراحل استخراج از معدن و عملیات بهره برداری و سورتینگ و پر عیار سازی متخصصان با تجربه و اهل فن آزمایشگاه کنترل کیفی این شرکت نظارت داشته و سعی خودرا در ارائه بهترین کیفیت از مواد معدنی مذکور مطابق با استانداردهای درخواستی مشتریان می نماید و با انجام آنالیز شیمیایی رقیق از دپودها و بارهای مواد معدنی با ضمانت کیفیت به ارائه خدمات بازرسی و کنترل کیفی می پردازند