متخصصین شرکت نوین شیمیار آمادگی خویش را جهت طراحی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف آنالیز شیمیایی وصنعتی از قبیل:
آزمایشگاه های آنالیز مواد معدنی و کانی ها، آنالیز کانی طلا، آزمایشگاه های همکار غذا و دارو، محیط زیست وآزمایشگاه های داروسازی اعلام می دارد.
این شرکت در این زمینه با برخی از شرکت های صنعتی و تحقیقاتی همکاری نموده است و با کمترین هزینه و بهترین کیفیت آزمایش های آنان را طراحی، تجهیز و راه اندازی نموده است.
این خدمات شامل طراحی فضا، سکو بندی، تجهیز قسمت های مختلف آزمایشگاه می گردد.

پاسخگوی سوالات شما هستیم

متخصصین شرکت نوین شیمیار آمادگی خویش را جهت طراحی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف آنالیز شیمیایی وصنعتی از قبیل آزمایشگاه های آنالیز مواد معدنی و کانی ها، آنالیز کانی طلا، آزمایشگاه های همکار غذا و دارو، محیط زیست وآزمایشگاه های داروسازی اعلام می دارد.
این شرکت در این زمینه با پاره ای از شرکت های صنعتی و تحقیقاتی همکاری نموده است وبا کمترین هزینه و بهترین کیفیت آزمایش های آنان را طراحی ، تجهیز و راه اندازی نموده است.
این خدمات شامل طراحی فضا، سکو بندی، تجهیز قسمت های مختلف آزمایشگاه می گردد.

پاسخگوی سوالات شما هستیم