گواهینامه های ما با لوبا کم (Loba Chemie)

مواد شیمیایی لوبا (loba)

لوباکم (Loba Chemi) شرکت خرید و فروش مواد شیمیایی ، یک برند معتبر در کشور هندوستان می باشد . لوباکم با بیش از 40 سال سابقه در تولید و عرضه مواد شیمیایی به سراسر جهان جزء برندهای شناخته شده میباشد.

نگاهی به تاریخچه لوبا کمی (Loba Chemie):

سیستم مدیریتی مواد شیمیایی لوبا کمی که بطور کامل در تمام فعالیت های شرکت ما اجرا شده است براساس استانداردهای رسمی زیر است:

ISO / IEC 17025:2017 NABL Accredited Testing & Calibration Labs

ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management

ISO 45001:2018
Occupational Health & Safety Management

ISO 9001:2015 Quality Assurance

ISO / IEC 17025:2017 NABL Accredited Testing & Calibration Labs

ISO 14001:2015 Protection of the Environment