آرابينوس

D(-)-ARABINOSE AR

Article No.01490Grade
AR
Purity
98%
CAS No.
10323-20-3
Molecular Formula
C5H10O5
Molecular Weight
150.13
H.S. Code
2940.0000
Shelf Life60 Months

آرابينوس

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]162 – 164 °CSolubility in water [% weight]
Soluble in water
 
ColourWhite powderDensity [g/cm3]1.525
pH value1.58  

Packings

25g

10g

5g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite to off white powder
AssayMin 98%
Specific optical rotation (c=10; water; 20°C) -105° to -103°

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .