آرژنین مونوهیدروکلراید

L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE

S-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride

فروش مواد شیمیایی
Article No.01511GradeFor Biochemistry
Purity99%CAS No.1119-34-2
Molecular FormulaC6H15ClN4O2Molecular Weight210.66
H.S. Code2922.4990Shelf Life60 Months

یک اسید آمینه آلفا با فرمول شیمیایی C6H15ClN4O2، اولین بار در سال 1986 توسط دانشمند سوئیس Ernst Schultze از نهال Lupinus استخراج شد. L-Arginine شایع ترین شکل این اسید آمینه CGC، CGA، CGG، AGA و AGG است و به عنوان یک اسید آمینه نیمه ضروری در پستان Darren طبقه بندی می شود. زنجیره جانبی این اسید آمینه سه زنجیر مستقیم کربن، آلیفاتیک است؛ در پایان یک مجموعه گوانیدین است. کمبود بار رسوب در گروه گوانیدین باعث ایجاد آرژینین pKa = 12.48 می شود. این کمبود رسوب باعث ایجاد خواص شیمیایی مختلف برای آرژنین می شود

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
pH value5.5 – 7Melting point/ Freezing point [°C]226 – 230 °C
Solubility in water [% weight]211 g/l at 20 °C – completely solubleDensity [g/cm3]1.42

Packings

1000kg

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319
Precaution Statement: P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceA white crystalline powder
Assay (by HClO4 titration)Min 99.0%
Heavy metal (as Pb)Max 0.001%
Ammonium (NH4)Max 0.01%
Foreign amino acidsMax 0.3%
Other ninhydrin positive substances (as glycine)Max 0.1%
Specific optical rotation (c=5; 5 M HCl)+22.0+/-0.5 deg

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .