سولفید آنتیموان

ANTIMONY SULPHIDE GOLDEN Extra Pure

Antimony pentasulphide

مواد شیمیایی لوبا , تجهیزات آزمایشگاهی , آنالیز
Article No.
01460
Grade
Extra Pure
Purity
CAS No.
1315-04-4
Molecular Formula
Sb2S5
Molecular Weight
403.82
H.S. Code
2830.9010
Shelf Life
36 Months

Physical Properties

Physical state at 20 °C
Solid
Colour
Yellow orange powder
Odour
Odorless

Packings

50kg

25kg

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS07, GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 3178
IMCO Class No.: 4.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H228-H302-H332-H411
Precaution Statement: P210-P273

Specifications

AppearanceYellowish Orange Powder
Assay (as Sb)About 60.0%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .