استارچ سالوبل

STARCH SOLUBLE (EX POTATO) Extra Pure

Antimony Trisulphide

Article No.06125GradeExtra Pure
Purity CAS No.
9005-84-9
Molecular Formula
(C6H10O5)n
Molecular Weight
(162.14)n
H.S. Code
3505.1090
Shelf Life60 Months
    

استارچ سالوبل

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
Density [g/cm3]1.5  

Packings

25kg

500g

Specifications

AppearanceWhite soft powder
SensitivityPasses test
Loss on drying (at 105°C)Max 10%
Sulphated ashMax 0.5%
Chloride (Cl)Max 0.04%
AcidityMax 3 ml N%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .