استرانتيوم سولفات انيدروس

STRONTIUM SULPHATE ANHYDROUS Extra Pure

Celestite

Article No.
06139
Grade
Extra Pure
Purity
98%
CAS No.
7759-02-6
Molecular Formula
SrSO4
Molecular Weight
183.68
H.S. Code
2833.2950
Shelf Life60 Months

استرانتيوم سولفات انيدروس

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
1605°C
Solubility in water [% weight]
Slightly soluble in water
Colour
White powder
Density [g/cm3]
3.96
 

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite powder or crystals
Assay 
Min 98%
Loss on ignition (20 min.; 400°C) Max 1.5%
Akalis (as SO4) Max 1.0%
Chloride (Cl) Max 0.005%
Iron (Fe) Max 0.003%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .