بوريک اسيد

BORIC ACID AR/ACS

Orthoboric acid

Article No.02220GradeAR/ACS
Purity95.5%CAS No.
10043-35-3
Molecular FormulaH3BO3Molecular Weight61.83
H.S. Code2810.0020Shelf Life60 Months
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour 

بوریک اسید یا بوراسیک اسید یا اورتوبوریک اسید، یک اسید ملایم است که بیشتر به منظور ضدعفونی کردن و گندزدایی استفاده می‌شود.

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]
160 °C
Boiling point [°C]300 °C
ColourWhite powderpH value3.8 – 4.8
Density [g/cm3]4.64Solubility in water [% weight]Soluble in water
Vapour pressure [20°C]3.5 hPa at 20 °C  

Packings

50kg

25kg

5000g

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS08
Signal Word: Danger
Hazardous Statement: H360
Precaution Statement: P201-P308 + P313

Specifications

AppearanceWhite powder/crystals/crystalline powder
AssayMin 99.5%
Insoluble matter in methanolMax 0.005%
Non volatile in methanolMax 0.05%
Chloride (Cl)Max 0.001%
Phosphate (PO4)Max 0.001%
Sulphate (SO4)Max 0.01%
Calcium (Ca)Max 0.005%
Iron (Fe)Max 0.001%
Heavy metal (as Pb)Max 0.001%
Arsenic (As)Max 0.0001%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .