زایلن

XYLENE AR

XYLOL; DIMETHYLBENZENE; METHYL TOLUENE

Article No.00371Grade
AR
Purity99.5%CAS No.1330-20-7
Molecular FormulaC8H10Molecular Weight106.17
H.S. Code2902.4400Shelf Life60 Months

زایلن یا زایلین که با نام‌های دیگر xylol و dimethylbenzene نیز شناخته می‌شود یکی از سه ایزومر دی متیل بنزن یا ترکیبی از آن‌ها است. فرمول شیمیایی این ماده CH3)2C6H4) است و دارای سه ایزومر اورتو-زایلن (ortho-)، متا-زایلن (meta-) و پارا-زایلن (para-) است. هرکدام از این سه ترکیب دارای یک حلقه بنزن مرکزی با دو گروه متیل متصل است. اینکه ایزومر جزو کدام یک از این سه نوع باشد وابسته به این است که کدام اتم کربن به دو گروه متیل متصل است. برای آشنایی با کاربرد زایلن در صنعت با ما همراه باشید. این ماده به صورت مایعی بیرنگ و قابل اشتعال است و دارای ارزش صنعتی بسیار بالایی است. زایلن یکی از مهمترین محصولات پتروشیمی است که از بهسازی کاتالیزوری و همچنین کربنیزه کردن زغال‌سنگ در تولید سوخت کک به دست می‌آید. به صورت صنعتی این ماده از متیلاسیون تولوئن و بنزن بدست می‌آید. گونه اقتصادی و آزمایشگاهی این ماده شامل 40-65 دصد متا-زایلن، بالای 20 درصد از هرکدام از اورتو-زایلن، پارا-زایلن و اتیل بنزن است. این ماده اولین بار در سال 1850 توسط شیمیدان فرانسوی آگوسته کاهورس ( Auguste Cahours ) کشف و نامگذاری شد. خواص فیزیکی و شیمیایی زایلین با توجه به نسبت ایزومرها به یکدیگر تغییر می‌کند. این ماده در هر حالت غیرمحلول در آب است. تغییرات دمای ذوب آن از 47- درجه سانتی گراد برای متا-زایلن تا 13 درجه سانتی گراد برای پارا-زایلن تغییر می‌کند. دمای جوش آن برای هر ایزومر در حدود 138 درجه سانتی‌گراد و چگالی ایزومرها حدود 0.87 گرم بر میلی لیتر است.

Packings

200Liters

25Liters 

2500ml

500ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS07, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 1307
IMCO Class No.: 3
Packing Group: III
Hazardous Statement: H226-H304-H312 + H332-H315-H373-H412
Precaution Statement: P273-P280-P301 + P310-P331
Risk Statement: 10-20/21-38-48/20-65
Safety Statement: 36/37-62

Specifications

AppearanceClear colorless liquid
Assay (GC area %)Min 99.5%
Weight/ mL at 20°C0.860 – 0.880 g
Water (H2O)Max 0.03%
AcidityMax 0.0003 meq/g
AlkalinityMax 0.00025 meq/g
Non volatile matterMax 0.002%
Benzene & tolueneMax 0.05%
Copper (Cu)Max 0.00005%
Iron (Fe)Max 0.0001%
Lead (Pb)Max 0.00005%
Organic impuritiesPasses acid wash test
Sulphur compounds (as CS2)Max 0.0003%
Thiophen homologues (C4H4S)Max 0.0002%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .