سديم دي اتيل ديتيو کاربامات تري هيدرات

SODIUM DIETHYL DITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE

Diethyldithiocarbamic acid sodium salt

Article No.05855GradeExtra Pure
Purity97%CAS No.20624-25-3
Molecular FormulaC5H10NNaS2.3H2OMolecular Weight225.31
H.S. Code2930.2000Shelf Life60 Months

سديم دي اتيل ديتيو کاربامات تري هيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]95 – 98.5 °CSolubility in water [% weight]Soluble in water
ColourWhite crystallinepH value11.6
Density [g/cm3]1.1Vapour density5.9
Partition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C-1.43  

Packings

500g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS08
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302-H317-H373
Precaution Statement: P280

Specifications

AppearanceWhite to off white powder or crystals
Assay Min. 97.0%
Sensitivity for CuPasses test
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .