لانتانيوم استات هيدرات

LANTHANUM ACETATE HYDRATE Extra Pure

Lanthanum(III) acetate hydrate

Article No.04338Grade
Extra Pure
Purity
97%
CAS No.
917-70-4
Molecular Formula
C6H9LaO6.xH2O
Molecular Weight
316.04 (anhydrous basis)
H.S. Code
2846.9090
Shelf Life60 Months

لانتانيوم استات هيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Colour
White fine powder

Packings

500g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Safety Statement: 22-24/25

Specifications

AppearanceWhite fine powder
Assay (titration; on dried basis) Min 97%
Water (H2O) 5 – 15%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .