متانول

METHANOL For HPLC

Methyl alcohol

Article No.00199GradeFor HPLC
Purity99.8%CAS No.67-56-1
Molecular FormulaCH3OHMolecular Weight32.04
H.S. Code2905.1100Shelf Life60 Months

متانول، متیل الکل، الکل متیلیک، کاربینول یا الکل چوب که ساده‌ترین نوع الکل‌هاست با فرمول شیمیایی CH۳OH شناخته می‌شود. متانول از فعالیت بی‌هوازی گونه‌های زیادی از باکتری‌ها تولید می‌شود و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد جو می‌شود و پس از چندین روز به‌وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده به آب و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌گردد. البته در فرایند سوختن متانول هم از نظر مواد بدست آمده چنین اتفاقی رخ می‌دهد ولی بسیار سریعتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی‌رنگ است و باید مراقب بود تا شعله آن سبب سوختگی نشود.با این حال متانول به مراتب سمی تر از اتانول است. با تولید بیش از 20 میلیون تن در سال ، از آن به عنوان پیش ماده دیگر مواد شیمیایی کالایی از جمله فرمالدئید ، اسید استیک ، متیل ترت بوتیل اتر و همچنین میزبان مواد شیمیایی تخصصی تر استفاده می شود.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidColourColourless
OdourCharacteristicMelting point/ Freezing point [°C]-98 °C
Flammability (solid, gas)Highly flammable liquid and vapour.Flash point [°C]11 °C
Boiling point [°C]64.7 °CVapour pressure [20°C]96.5 (20° C)
Vapour density1.1Density [g/cm3]0.791
Solubility in water [% weight]CompleteExplosion limits – upper [%]36.50%
Explosion limits -lower [%]5.50%  

Packings

2500ml

1000ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS06, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 1230
IMCO Class No.: 3,6.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H225-H301-H311-H331-H370
Precaution Statement: P210-P260-P280-P301 + P310-P311

Specifications

AppearanceA clear colorless liquid
AssayMin 99.8%
Non volatile matterMax 0.0003%
Acidity or alkalinityMax 0.001%
Water (H2O)Max 0.05%
UV transmittance (1cm cell, ref: water): 
at 225 nmMin 50%
at 240 nmMin 80%
at 265 nmMin 98%
Dilution test (1:1,1:2, water)Solution is clear & colorless for min.1 hour

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .