متیل یداید

METHYL IODIDE For Synthesis

Iodomethane

Article No.04665GradeFor Synthesis
Purity99%CAS No.74-88-4
Molecular FormulaCH3IMolecular Weight141.94
H.S. Code2903.9990Shelf Life36 Months

متیل یدید (انگلیسی: Methyl iodide‎) که یدومتان نیز خوانده میشود نوعی ترکیب آلی است که در فرایندهای سنتز آلی به عنوان دهنده گروه متیل عمل میکند.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidColourClear Colorless
OdourAcrid odorMelting point/ Freezing point [°C]-66.1°C
Boiling point [°C]42°CVapour pressure mm/Hg400 mm Hg @ 250C

Packings

2500ml

250ml

100ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 2644
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: I
Hazardous Statement: H301-H312-H315-H331-H335-H351
Precaution Statement: P261-P280-P301 + P310-P311

Specifications

AppearanceColourless to faint yellow liquid
Assay (GC area %)Min 99%
Weight/ mL at 20°C2.270 – 2.280 g

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .