ناين هيدرين

NINHYDRIN AR/ACS

Indanetrione hydrate

Article No.04912Grade
AR/ACS
Purity
 
CAS No.485-47-2
Molecular Formula
C9H6O4
Molecular Weight
178.14
H.S. Code
2914.3990
Shelf Life60 Months

ناين هيدرين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
250 °C
Solubility in water [% weight]
Soluble in water
 
Colour
White to pale yellow
pH value
4.6 – 5.0
 
Density [g/cm3]0.86Vapour density6.16

Packings

1000g

100g

25g

10g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302-H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceWhite or pale yellow crystalline powder
Identification and melting point Passes test
Insoluble matter in waterPasses test
Residue on ignition (as SO4) Max 0.1%
Sensitivity for amino acids Passes test

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .