نيترو فنيل فسفات دي سديم سالت

NITROPHENYL PHOSPHATE DISODIUM SALT HEXAHYDRATE AR

Store in refrigerator.

Article No.05025Grade
AR
Purity
99%
CAS No.4264-83-9
Molecular Formula
C6H4NNa2O6P.6H2O
Molecular Weight
371.15
H.S. Code
2928.0090
Shelf Life60 Months

نيترو فنيل فسفات دي سديم سالت

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
> 300 °C
Solubility in water [% weight]
Soluble in water
Colour
White crystalline
  

Packings

25g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

Appearance Pale yellow colour powder
Assay  Min 99%
p-Nitrophenol  Max 0.01%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .