نیتریک اسید 69%

NITRIC ACID AR

Hydrogen Nitrate

Article No.00224GradeAR/ACS
Purity69%CAS No.7697-37-2
Molecular FormulaHNO3Molecular Weight63.01
H.S. Code2808.0010Shelf Life60 Months

اسید نیتریک یا جوهر شوره با فرمول HNO3 نوعی اسید معدنی بسیار قوی است. ترکیب خالص آن بی‌رنگ است، اما با گذشت زمان به دلیل تجزیه به اکسیدهای نیتروژن و آب، به مرور زردرنگ می‌شود.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidOdourSuffocating odour
Boiling point [°C]122 °CVapour pressure [20°C]48 mm Hg @ 20°C
pH value1Vapour pressure mm/Hg48 mm Hg @ 200C
Vapour density2 – 3ColourColorless to yellow
Density [g/cm3]1.41Solubility in water [% weight]Infinitely soluble

Packings

2500ml

500ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS03, GHS05
Signal Word: Danger
UN No.: 2031
IMCO Class No.: 8 (5.1)
Packing Group: II
Hazardous Statement: H272-H314
Precaution Statement: P220-P280-P305 + P351 + P338-P310

Specifications

AppearanceA clear colorless liquid
Assay69 – 70.0%
Colour scaleMax 10 APHA
Weight/ mL at 20°C1.41 – 1.42 g
Residue on ignitionMax 0.0005%
Chloride (Cl)Max 0.00005%
Phosphate and silicate (as SiO2)Max 0.0001%
Sulphate (SO4)Max 0.0001%
Arsenic (As)Max 0.000001%
Copper (Cu)Max 0.00001%
Iron (Fe)Max 0.00002%
Manganese (Mn)Max 0.00004%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .