هيدروکسی کينولين (اکسين)

HYDROXYQUINOLINE Extra Pure

Oxine

Article No.04150Grade
Extra Pure
Purity
99%
CAS No.148-24-3
Molecular Formula
C9H7NO
Molecular Weight
145.18
H.S. Code
2933.3990
Shelf Life60 Months

هيدروکسی کينولين (اکسين)

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
72 – 74ºC
Solubility in water [% weight]
Insoluble in water
Colour
Cream powder
Flash point [°C]
164 °C
 
Boiling point [°C]267ºC
Vapour pressure mm/Hg
0.00221 hPa at 20 °C

Packings

500g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05,GHS06,GHS08,GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 2811
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H301 – H317 – H318 – H360D – H400 – H410
Precaution Statement: P201 – P273 – P280 – P301 + P310 – P302 + P352 – P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceWhite to faint yellow, light beige to faint brownish color powder, pellets or crystals
Assay 99 – 101%
Melting point 72.5 – 76°C
Sulphated ash Max. 0.1%
Chloride (Cl)Max. 0.01%
Sulphate (SO4) Max. 0.02%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .