هيدروکينون

HYDROQUINONE

Quinol

Article No.04100Grade
For Synthesis
Purity
99%
CAS No.
123-31-9
Molecular Formula
C6H6O2
Molecular Weight
110.11
H.S. Code
2907.2200
Shelf Life36 Months

هيدروکينون

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidPartition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C0.59
Melting point/ Freezing point [°C]172 – 175 °CSolubility in water [% weight]
soluble in water
ColourWhite powderDensity [g/cm3]1.332
Auto-ignition temperature [°C]
499 °C
Vapour density3.8
Boiling point [°C]285285 °CFlash point [°C]
165 °C

Packings

500g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 3077
IMCO Class No.: 9
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H317-H318-H341-H351-H400
Precaution Statement: P273-P280-P305 + P351 + P338

Specifications

Appearance White crystalline powder
Assay  99 – 101%
Melting point  170 – 174 deg C
Sulphated ash  Max 0.05%
Sulphate (SO4)  Max 0.05%
Pyrocatechol (C6H6O2)  Max 0.05%
 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .