پرولين

L-PROLINE For Biochemistry

(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid

Article No.05470Grade
For Biochemistry
Purity99%CAS No.147-85-3
Molecular FormulaC5H9NO2Molecular Weight115.13
H.S. Code2933.9900Shelf Life60 Months
    

پرولین با فرمول شیمیایی «C5H9NO2» یک ترکیب منحصر به فرد در ساختمان پروتئین‌ها است. گرچه این ماده به عنوان یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی تشکیل دهندهٔ ساختمان پروتئین‌ها شناخته می‌شود

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline
Melting point/ Freezing point [°C]
228 °C
Solubility in water [% weight]115 g/l at 20 °C – completely soluble
pH value6 – 7 at 115 g/l at 25 °CDecomposition point [°C]
233 °C
    

Packings

500g

25g

5g

Specifications

AppearanceWhite crystalline powder
Assay (by HClO4 titration)Min 99%
Heavy metal (as Pb)Max 0.001%
Ammonium (NH4)Max 0.01%
Foreign amino acidsMax 0.3%
Other ninhydrin positive substances (as glycine)Max 0.1%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .