پارا تولوئیدن

p-TOLUIDINE AR

For the winkler determination of hydroxymethyl furfural. (May discolour to brown on storage or on exposure to air & light.) 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline

Article No.06347GradeAR
Purity99%CAS No.106-49-0
Molecular FormulaC7H9NMolecular Weight107.16
H.S. Code2921.4350Shelf Life60 Months

Physical Properties

Physical state at 20 °C Solid Colour White crystalline
pH value 7.8 Melting point/ Freezing point [°C] 42 – 45 °C
Flash point [°C] 87 °C Boiling point [°C] 200 °C
Vapour pressure mm/Hg 1 mm Hg @ 20C Vapour density 3.9
Solubility in water [% weight] Insoluble in water Odour Aromatic odor
Auto-ignition temperature [°C] 482 °C Vapour pressure [20°C] 1 mm Hg @ 2°C
Density [g/cm3] 0.973  

Packings

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06, GHS08, GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 3451
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H301-H311-H317-H319-H331-H351-H400
Precaution Statement: P261-P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P311

Specifications

AppearanceWhite to light yellow and faint beige to beige crystals / crystalline powder
AssayMin 99%
Melting point42 – 44 °C
Insoluble matter in dil. HClMax 0.01%
Sulphated ashMax 0.02%
p-Nitrotoluene (CH3C6H4NO2)Max 0.001%
Toluene (C6H5CH3)Max 0.1%
m-Toluidine (CH3C6H4NH2)Max 0.3%
o-Toluidine (CH3C6H4NH2)Max 0.1%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .