با خرید دستگاه های ریفربیشد ( Refurbished ) می توانید در هزینه های تجهیزات آزمایشگاه تا 70 % صرفه جویی نموده و بجای یک دستگاه سه دستگاه و یا سایر لوازم مورد نیاز آزمایشگاه تان را تهیه کنید .

خدمات :

منبع یونیزاسیون با کارایی بالا؛ تعداد یون های ایجاد شده و منتقل شده به داخل تجزیه گر چهار قطبی را به حداکثر می رساند. حساسیت بهبود یافته و محدوده شناسایی تا 1.5 fg IDL؛ عملکردی که محدوده شناسایی triple quadrupole قدیمی را امروزه برای single quadrupole به ارمغان می آورد. کاهش زمان آماده سازی و نگهداری نمونه؛ تنها با 1/10 حجم نمونه (10 برابر کمتر)، حساسیت لازم برآورده می شود. کاهش هزینه های عملیاتی و حمل و نقل؛ با ذخیره سازی، تهیه و تخلیه کمتر مواد (10 برابرکمتر) بدست می آید. ویژگی های دوستدار محیط زیست؛ حالت Sleep/Wake، موجب صرفه جویی در مصرف برق و سایر منابع مانند گاز حامل می شود. با سیستم مسیر جریان ساکن؛ یکپارچگی نمونه حفظ شده و امکان کاهش اتلاف و تجزیه آنالیت فراهم می شود.

5977B GC/MSD اجیلنت

مشخصات :

مدل دستگاه : 220 fs

برند دستگاه : varian

کشور سازنده : استرالیا

تاریخ ساخت دستگاه : 1398/02/05

جزئیات :

منبع یونیزاسیون جدید با بازدهی فوق العاده (HES) سری 5977B در دستگاه GC/MSD بر اساس ارائه سیستم قابل اطمینان اسپکترومتر جرمی- کروماتوگرافی گازی single-quadrupole می باشد. این طراحی جدید بهره وری اسپکترومتر جرمی single-quadrupole را متحول می کند. برای آزمایشگاه هایی که روی مواد زیست محیطی، شیمیایی، پتروشیمی، مواد غذایی، پزشکی قانونی و داروسازی آزمایش انجام می دهند، ساخته شده است.

5977B GC/MSD اجیلنت

مشخصات :

مدل دستگاه : 220 fs

برند دستگاه : varian

کشور سازنده : استرالیا

تاریخ ساخت دستگاه : 1398/02/05

جزئیات :

منبع یونیزاسیون جدید با بازدهی فوق العاده (HES) سری 5977B در دستگاه GC/MSD بر اساس ارائه سیستم قابل اطمینان اسپکترومتر جرمی- کروماتوگرافی گازی single-quadrupole می باشد. این طراحی جدید بهره وری اسپکترومتر جرمی single-quadrupole را متحول می کند. برای آزمایشگاه هایی که روی مواد زیست محیطی، شیمیایی، پتروشیمی، مواد غذایی، پزشکی قانونی و داروسازی آزمایش انجام می دهند، ساخته شده است.

5977B GC/MSD اجیلنت

مشخصات :

مدل دستگاه : 220 fs

برند دستگاه : varian

کشور سازنده : استرالیا

تاریخ ساخت دستگاه : 1398/02/05

جزئیات :

منبع یونیزاسیون جدید با بازدهی فوق العاده (HES) سری 5977B در دستگاه GC/MSD بر اساس ارائه سیستم قابل اطمینان اسپکترومتر جرمی- کروماتوگرافی گازی single-quadrupole می باشد. این طراحی جدید بهره وری اسپکترومتر جرمی single-quadrupole را متحول می کند. برای آزمایشگاه هایی که روی مواد زیست محیطی، شیمیایی، پتروشیمی، مواد غذایی، پزشکی قانونی و داروسازی آزمایش انجام می دهند، ساخته شده است.