Spectroscopy

طیف‌سنجی به انگلیسی: Spectroscopy به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد.
اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود.
از انواع روش‌های مهم و پرکاربرد در شیمی تجزیه می‌توان به روش‌های طیف‌سنجی جرمی، مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته اشاره کرد.
طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیف سنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به‌طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود.
اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود.

انواع طیف‌سنجی

چگونه SPECTROSCOPY استفاده می شود

طیف سنجی به دور از یک رشته تخصصی و منحصر به فرد ، رشته های مختلفی دارد. اگرچه این پشتوانه تئوریکی را برای تحقیقات اولیه کوانتومی در پرتوهای و ساختار اتمی فراهم می کند ، اما از تعداد کاربردهای دیگر نیز مبهم است. تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) و دستگاه های اشعه ایکس از نوعی طیف سنجی با فرکانس رادیویی استفاده می کنند ، ما آرایش و خواص فیزیکی بی نظیر بدنهای نجومی دوردست را از طریق طیف و طول موج آنها اندازه می گیریم ، و حتی برای آزمایش دوپینگ در ورزش نیز استفاده می شود.

تاریخچه SPECTROSCOPY

تاریخ طیف سنجی از قرن 17 آغاز شد. طراحی های جدید در اپتیک ، به ویژه منشورها ، مشاهدات منظم از طیف خورشیدی را امکان پذیر می کند. اسحاق نیوتن برای اولین بار کلمه طیف را برای توصیف رنگین کمان رنگ هایی که برای شکل گیری نور سفید استفاده می کنند ، به کار برد. در اوایل دهه 1800 جوزف فون فرونهافر آزمایشاتی را با طیف سنج های پراكنده انجام داد كه طیف سنجی را قادر می ساخت تا به یك روش علمی دقیق تر و كمتر تبدیل شود. از آن زمان تاکنون طیف سنجی نقش مهمی در شیمی ، فیزیک و نجوم بازی کرده است.