دستگاه ریفربیشد(refurbished) چیست؟

دستگاه ریفربیشد (refurbished) چیست؟ این کلمه چند سالیست که وارد عرصه لوازم آزمایشگاهی بخصوص تجهیزات و دستگاه های تجزیه شیمیایی گشته است لذا آشنایی با آن بیش از اقدام به خرید این تجهیزات بسیار مفید است. ریفر بیشد به معنای باز سازی و باز آرایی شده می باشد و زمانی به دستگاه اطلاق میگردد که […]