دستگاه ریفربیشد(refurbished) چیست؟

دستگاه ریفربیشد (refurbished) چیست؟ این کلمه چند سالیست که وارد عرصه لوازم آزمایشگاهی بخصوص تجهیزات و دستگاه های تجزیه شیمیایی شده است لذا آشنایی با آن بیش از اقدام به خرید این تجهیزات بسیار مفید است.ریفر بیشد به معنای باز سازی و باز آرایی شده می باشد و زمانی به یک دستگاه اطلاق میگردد که […]